Υπηρεσίες

Η μακρόχρονη εμπειρία των βασικών μετόχων στους κλάδους δραστηριοποίησης της εταιρείας καθώς και η δέσμευσή τους για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την παροχή υπηρεσιών σταθερά υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των πελατών τους, έχει αποδώσει εξαιρετικά στην δημιουργία μιας υγιούς επιχείρησης με μακρόχρονες σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της.

Από την πολύχρονη εξειδίκευση, εμπειρία αλλά και δυναμική παρουσία στον τομέα αυτό η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της:

Ολοκληρωμένη οργάνωση στο τομέα μετακίνησης και εξυπηρέτησης πελατών

 • Άμεση και υπεύθυνη επικοινωνία με ικανά στελέχη.
 • Γραφείο κίνησης με εξειδικευμένο προσωπικό παρέχοντας 24ωρη εξυπηρέτηση.
 • Υποδομή υποστήριξης.

Στόλος 30 ιδιόκτητων τουριστικών λεωφορείων

Ο στόλος αποτελείται από σύγχρονα λεωφορεία.
Η χωρητικότητα κυμαίνεται από 20 έως και 65 επιβάτες. Όλα τα λεωφορεία είναι πιστοποιημένα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας.

Υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών για την άνετη και ασφαλή μεταφορά επιβατών

 • Πλήρης και σύγχρονος εξοπλισμός λεωφορείων (ζώνες ασφαλείας, κλιματισμός, ΤV, DVD, Βar και W.C).
 • Δωρεάν παροχή ασύρματης σύνδεσης στο Ίντερνετ (wifi) σε όλα τα λεωφορεία μας.
 • Απεριόριστη ασφαλιστική κάλυψη σωματικών βλαβών επιβαινόντων.
 • Ηλεκτρονική διαχείριση στόλου.
 • Το σύνολο του στόλου των τουριστικών λεωφορείων της εταιρείας μας είναι εφοδιασμένο με ειδικό εξοπλισμό τηλεματικής, τελευταίας τεχνολογίας (ηλεκτρονική επιτήρηση και πλήρη υποστήριξη των λεωφορείων μέσω GPS από το γραφείο κίνησης).

Αυστηρή αξιολόγηση προσωπικού

 • Επιλογή έμπειρων και κατάλληλων οδηγών.
 • Ιδιαίτερη έμφαση στις δημόσιες και επαγγελματικές σχέσεις (πελάτη-οδηγού-επιβάτη).

Αμαξοστάσιο και Συνεργείο

 • Ιδιόκτητος χώρος στάθμευσης, συνεργείου και πλυντηρίου.
 • Συντήρηση και τεχνικός έλεγχος από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο συνδυασμός όλων αυτών για τους πελάτες της “ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL” σημαίνει

 • Συνεργασία με μία μεγάλη εταιρεία.
 • Άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
 • Κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης μεταφοράς και άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων.
 • Ικανοποιημένοι επιβαίνοντες από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Διασφάλιση άψογης συμπεριφοράς και επικοινωνίας από τους οδηγούς προς τους επιβαίνοντες και τους συνεργάτες σας.
 • Ασφαλιστική κάλυψη των επιβαινόντων.
 • Άμεση τεχνική υποστήριξη όταν και όπου χρειαστεί.
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου, που διαθέτουν τα στελέχη σας για την κάλυψη αναγκών μαζικής μεταφοράς και κατά συνέπεια αύξηση του χρόνου που αφιερώνουν για τις υπόλοιπες ανάγκες τους.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η ασφαλής και ομαλή μετακίνηση των επιβαινόντων και η ικανοποίηση από την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία.

Έτσι προσφέροντας όλο το παραπάνω πακέτο υπηρεσιών η “ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL” μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε μορφή μετακίνησης της ζητηθεί.

Η Διοίκηση της “ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ TRAVEL” αναγνωρίζοντας την ανάγκη βελτιστοποίησης της διαχείρισης των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας και την ανάγκη αναγνώρισης και αξιολόγησης όλων των ευκαιριών για βελτίωση της επίδοσής της αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την οδική ασφάλεια, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη της εταιρείας, θα δώσει προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες της και θα της προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πρωτοπορία στην αγορά, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει το παρόν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 & ISO 39001:2012.

eqa
cert